Kontakt

Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dzieciecej

ul.Szpitalnej 27/33
60-572 Poznan
telefon: (61) 8475228 (sekretariat)
telefon: (61) 8491578

Konto:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Wymagajacym Leczenia Chirurgicznego, Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. I/O Poznan 40109014630000000046001270

Regon:632455850 KRS: 0000076719

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Wymagajacym Leczenia Chirurgicznego

 statut historia

Wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia byli pracownikami Kliniki Chirurgii Dziecięcej. Celem Stowarzyszenia jest:

  1. zwiększenie efektywności diagnostyki i leczenia chirurgicznego dzieci,
  2. promocja zdrowia,
  3. promocja badań naukowych w zakresie wad rozwojowych, nowotworów i urazów,
  4. upowszechnienie dorobku Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu.

Skład Zarządu:
prezes dr med. Przemysław Mańkowski
wiceprezes lek. med. Erwin Strzesak
skarbnik lek. med. Paweł Juszczak
sekretarz dr med. Michał Martyński